Podpora nákupu půdy - dotace úroků PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevře na jaře letošního roku nový program Podpora nákupu půdy formou podpory části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. Program bude určen malým a středně velkým podnikům. V rámci programu dojde k navýšení maximální podpory na až 20 000 EUR s cílem ještě více zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělským prvovýrobcům.

„Nákup půdy je jedním z důležitých a strategických nástrojů pro české zemědělce. A díky subvencím ze strany PGRLF se již podpořil nákup půdy o celkové rozloze téměř 103 450 ha. Jsem proto velmi rád, že i s ohledem na programové prohlášení vlády se podařilo rychle připravit návrh nového programu, který bude předložen vládě, a následně dojde k otevření tohoto titulu,“ řekl ministr zemědělství, Zdeněk Nekula.

V průběhu roku společnost PGRLF rovněž plánuje otevřít i další program Podpora nákupu půdy, a to ve formě snížení jistiny z komerčních úvěrů. Tento program bude opět určen pro malé a střední podniky.

Detailní informace včetně pravidel budou včas uveřejněny na internetových stránkách PGRLF, a.s. v sekci ke stažení. Samotné podání žádosti bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře na www.pgrlf.cz, a sazba podpory bude stanovena až po ukončení příjmů žádostí daného kola.

zdroj: tisková zpráva PGRLF, a.s.