Podmínka zastoupení luskovitých plodin v osevním postupu

Na základě dotazů k pojmu luskovité plodiny a povinného zastoupení těchto plodin v osevním postupu vydalo MZE ČR následující výklad:

Podmínka zastoupení luskovitých plodin v osevním postupu