OPATŘENÍ SZIF - OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY A KONTAKTNÍCH MÍST

SZIF přijímá preventivní opatření k omezení šíření COVID - 19
SZIF oznamuje, že za účelem minimalizace rizika přenosu koronaviru mezi občany přijímá s okamžitou platností až do odvolání tato opatření:

- Omezení úředních hodin podatelen pro veřejnost pouze na pondělí a středu 9.00 až 12.00. Přes toto omezení žádáme žadatele, aby na předávání papírových dokumentů v maximální možné míře využívali formu poštovních zásilek a další komunikaci se SZIFem omezili na elektronickou formu.

- Zrušení úředních hodin pro návštěvy veřejnosti na pracovištích SZIF. Komunikace s veřejností bude probíhat pouze telefonicky a elektronicky (e-mail, Portál farmáře). Infolinka SZIF funguje bez omezení na tel. 420 222 871 871, e-mail info@szif.cz,

- V případě, že je po předchozí telefonické domluvě přeci jen nutná návštěva některého z pracovišť SZIF, žádáme dodržovat nejméně následující hygienická pravidla: • Nenavštěvujte organizaci při podezření na jakékoliv respirační onemocnění nebo po předchozím kontaktu s nositelem viru. V takovém případě pověřte úřední komunikací zastupující osobu formou písemné plné moci. • Při návštěvě dodržujte odstup od ostatních osob nejméně jeden metr. • Před vstupem do kancelářských prostor organizace si dezinfikujte ruce přípravkem k tomu určeným.

- Zrušení všech školení veřejnosti a jejich nahrazení elektronickými prezentacemi a webináři,

- Projekty PRV a OP Rybářství, které jsou ve fázi Žádosti o platbu, resp. finalizace dotace, a nebyla u nich dosud provedena kontrola na místě, budou řešeny individuálně a žadatelé budou kontaktováni z RO SZIF telefonicky.

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/narodni_dotace/narodni_dotace/1584371276916.pdf