Omezení pro domácí porážky skotu

Od 1. října letošního roku nabyla účinnosti rozsáhlá novela veterinárního zákona. Konečné znění novely ovlivnilo také několik poslaneckých pozměňovacích návrhů. Na základě jednoho z nich, iniciovaného Českým svazem zpracovatelů masa, se omezení domácích porážek skotu maximálně na tři kusy ročně bude nově vztahovat také na roční a mladší kusy (§ 21 odst. 2 zákona). Doposud se toto omezení vztahovalo na skot starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, tedy šesti let (skot starší šesti let nelze při domácí porážce porazit). Zpřísnění předkladatelé zdůvodnili statistickým nárůstem počtu domácích porážek a s tím spojenou obavou, že se na trh následně dostává část masa z kusů, které neprošly povinnou veterinární prohlídkou.

Novela kromě toho upravuje kompetence u připravované centrální evidence psů, mění některé povinnosti včelařů, či upravuje pravidla, za jakých lze chovat hmyz určený k lidské spotřebě. Chovatelům nosnic umožní prodávat malé množství vajec ze svých chovů prostřednictvím prodejních automatů za zjednodušených podmínek, jak to činí někteří producenti mléka. Ruší se rovněž pojem shromažďovací středisko – nově se označují tyto subjekty jako zařízení pro svody. Dopravcům, kteří jsou držiteli povolení k přepravě skotu, prasat, ovcí nebo koz, se ruší povinnost žádat krajskou veterinární správu o schválení prostor pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků.

• Podrobnější popis hlavních změn, které novela přináší, najdete na webu Státní veterinární správy.