Nová evidence hnojení a pastvy od roku 2022

Od 1. 1. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha několik nových povinností. Jedná se zejména o povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech, včetně evidence pastvy, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích a evidenci o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě (dále jen „evidence hnojení“). Toto platí také pro ekologické zemědělství.

Pokud nepoužíváte soukromé evidenční programy nebo přímo Portál farmáře (zemědělské parcely), tak Vám ministerstvo nabízí vzorový tabulkový (MS Excel) soubor pro vedení evidencí.

Součástí je i výukové video, které vám během 15 minut představí základní funkce.

Odkaz na excelové tabulky Vedení evidence hnojení v MS Excel (Portál farmáře, eAGRI)

Odkaz na výukové video Vedení evidence hnojení v MS Excel (Portál farmáře, eAGRI)