Návrh intervence Zahájení činnosti mladého zemědělce

Aktuálně se začínají rozbíhat také jednání k novému období Programu rozvoje venkova a první, co bude pracovní skupina Monitorovacího výboru pro nové období PRV projednávat, bude intervence Zahájení činnosti mladého zemědělce. 

Toto téma je pro nás samozřejmě prioritní, proto vám v příloze zasíláme podkladové mateirály pro jednání, které proběhne 24. ledna, a oceníme jakékoliv vaše připomínky a komentáře, které jako obvykle předám našim zástupcům v pracovní skupině a následně je zapracujeme do oficiálních připomínek.

Návrh intervence Zahájení činnosti mladého zemědělce.pdf