Národní dotace 20D - masný skot

od 1. 9. – 30. 9. 2022  lze podávat přes Portál farmáře SZIF předběžné žádosti, neboli žádosti o dotaci, na dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka pro rok 2023.

  

 

   Stejně jako v předchozích letech můžete žádat o těchto 6 podprogramů:

 

20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou

20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka

20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka

20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu

20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka

20.D.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem

 

   Na stránkách SZIF je v záložce SZIF poskytuje - Národní dotace – Dotační programy – 20.D. – Ke stažení umístěna Příručka pro žadatele o zemědělské národní dotace k elektronickému podání…, která slouží k vyplnění a podání této žádosti přes Portál farmáře SZIF, posílám odkaz zde.

   Bližší informace k podmínkám a jednotlivým podprogramům najdete také zde „Zásady, kterými se stanovují podmínky…“ + „zpřesnění zásad…“. Obojí je dostupné i po přihlášení na Portálu farmáře SZIF (vpravo nahoře přes Nová podání – růžová záložka nahoře Národní dotace – dole Soubory ke stažení – záložka 20.D.), posílám rovněž v příloze – „Zásady na 20.D 2022“ a „Zpřesnění zásad 20.D 2022“.

   V těchto Zásadách najdete u každého podprogramu na konci upřesnění k vedení stájové evidence dle požadavků SZIF.

   Pokud o některých podprogramech uvažujete, ale nevíte, jestli je budete realizovat, lépe je tyto podprogramy vždy vyplnit - pokud některé podprogramy nevyplníte teď v žádosti o dotaci, nemůžete o ně příští rok žádat.

   V případě pozdního podání Žádosti o dotaci bude dotace krácena o 3 % a zároveň za každý kalendářní den pozdního podání bude poměrně krácena ve vztahu ke sledovanému období deklarovaného podprogramu. Po podání žádosti již není možné přidat/změnit podprogram v Žádosti o dotaci.

   Samotná žádost s doložením příloh se pro rok 2023 bude podávat v říjnu příštího roku.

   V případě dotazů mi volejte na telefon 703 197 386 nebo pište.

   Děkuju.

 

 

Hezký den

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Ing. Martina Chlastáková

referent oddělení příjmu žádostí a LPIS I.

 

Regionální odbor Praha

Žižkova 360, Benešov, 256 01 

T: +420 703 197 386

E: Martina.Chlastakova@szif.cz

 

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00