NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI (EU) 2021/1006

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI (EU) 2021/1006

Datum: 
12. Červenec 2021

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce.

Použije se ode dne 1. ledna 2022