NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/760

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/760 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení pro potvrzení o kontrole vydávaná na Ukrajině