Na ošetřování trvalých travních porostů získají zemědělci přes 3,15 miliardy korun

Tisková zpráva