Metodický pokyn MZe ČR č. 2/2022

Metodický pokyn MZe ČR č. 2/2022, kterým se vymezují některé pojmy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.