Metodický pokyn č. 1/2021

Metodický pokyn č. 1/2021

Datum: 
8. Červen 2021

kterým se blíže upravují pravidla pro:

  1. Komunikaci mezi Ministerstvem zemědělství(dále jen "ministerstvo"), kontrolními orgány a kontrolními organizacemi; předávání iformací mezi kontrolními organizacemi
  2. Analýzu rizik a její tvorbu
  3. Druhy kontrol
  4. Hlášení závažnýách nesouladůmajících vliv na ekologický status produktu, podněty k zahájení řízení o přestupku a prověřévání podnětů od ministerstva
  5. Kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladumajícího vliv na ekologický status produktu