Malofaremní zpracování - maso, mléko

Po  osobních zkušenostech si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že v poslední době došlo na MZe k významnému pozitivnímu posunu ve vstřícnosti k zřizování malofaremních provozů zpracování živočišné produkce (myslím tím ve věci veterinárního dozoru a povolování provozů). Velkou zásluhu na tom má Ing. Ivan Hrbek, který  se v této záležitosti velmi angažuje.  V současné době je MZe a potažmo i veterinární správa velmi pozitivně nakloněna  zřizování malých provozů. Doporučuji Vám proto využít této situace a pokud máte v plánu nějaký malofaremní provoz v budoucnu realizovat - zajistit si na krajské vet. správě souhlasné stanovisko. Osobně doporučuji využít služeb Ing. Hrbka, který úzce spolupracuje s vedoucími pracovníky Ministerstva zemědělství a v případě potřeby a konfliktní situace ze strany veterinářů  okamžitě ve spolupráci s MZe situaci řeší - zatím vždy ke spokojenosti nás zemědělců.   Je ale možné, že po podzimních volbách (nevíme jak dopadnou) se může tato situace změnit.

kontakt na Ing. Hrbka: farma.hvozd@centrum.cz

tel.: 777 26 26 94

https://biomleko.com/

Hana Řehořková