Lhůty pravidelných technických prohlídek a platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (dále jen „nařízení COVID-19“), které vstoupí v platnost dnem 6. 3. 2021, Vám sdělujeme následující:
nařízení COVID-19 má dopady mimo jiné na:
o lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti s odkazem na čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení COVID-19,
o lhůty pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (ověření tachografů) s odkazem na čl. 4 odst. 1 nařízení COVID-19.
V případě lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti zapsané v dokladech došlo u vozidel, kterým skončí lhůta pravidelné prohlídky nebo platnost osvědčení o technické způsobilosti v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, k prodloužení doby o 10 měsíců k datu kdy byly nebo měly být provedeny. Toto prodloužení se nezaznamenává do registračního dokladu a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce.
V případě lhůty pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (ověření tachografů) došlo u vozidel, kterým skončí platnost ověření tachografu od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, k prodloužení ověření až o 10 měsíců od data, kdy mělo ověření proběhnout. Kontrolní technik nehodnotí závadou stav, že vozidlo nemá v tomto období platné ověření tachografu.
S pozdravem
Ing. Bc. Ivan Novák
ředitel Odbor provozu silničních vozidel
Odbor provozu silničních vozidelV souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (dále jen „nařízení COVID-19“), které vstoupí v platnost dnem 6. 3. 2021, Vám sdělujeme následující:
nařízení COVID-19 má dopady mimo jiné na:
o lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti s odkazem na čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení COVID-19,
o lhůty pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (ověření tachografů) s odkazem na čl. 4 odst. 1 nařízení COVID-19.
V případě lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti zapsané v dokladech došlo u vozidel, kterým skončí lhůta pravidelné prohlídky nebo platnost osvědčení o technické způsobilosti v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, k prodloužení doby o 10 měsíců k datu kdy byly nebo měly být provedeny. Toto prodloužení se nezaznamenává do registračního dokladu a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce.
V případě lhůty pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (ověření tachografů) došlo u vozidel, kterým skončí platnost ověření tachografu od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, k prodloužení ověření až o 10 měsíců od data, kdy mělo ověření proběhnout. Kontrolní technik nehodnotí závadou stav, že vozidlo nemá v tomto období platné ověření tachografu.
S pozdravem
Ing. Bc. Ivan Novák
ředitel
Odbor provozu silničních vozidelV souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (dále jen „nařízení COVID-19“), které vstoupí v platnost dnem 6. 3. 2021, Vám sdělujeme následující:
nařízení COVID-19 má dopady mimo jiné na:
o lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti s odkazem na čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení COVID-19,
o lhůty pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (ověření tachografů) s odkazem na čl. 4 odst. 1 nařízení COVID-19.
V případě lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti zapsané v dokladech došlo u vozidel, kterým skončí lhůta pravidelné prohlídky nebo platnost osvědčení o technické způsobilosti v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, k prodloužení doby o 10 měsíců k datu kdy byly nebo měly být provedeny. Toto prodloužení se nezaznamenává do registračního dokladu a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce.
V případě lhůty pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (ověření tachografů) došlo u vozidel, kterým skončí platnost ověření tachografu od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, k prodloužení ověření až o 10 měsíců od data, kdy mělo ověření proběhnout. Kontrolní technik nehodnotí závadou stav, že vozidlo nemá v tomto období platné ověření tachografu.
S pozdravem
Ing. Bc. Ivan Novák
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel