Konference „Problematika kontaminace životního prostředí pesticidy ve vztahu ke včelám"