KOMUNIKACE SE SZIF

Nově je potřeba počítat s tím, že veškerá oznámení SZIF včetně veškerých úkonů v rámci Jednotné žádosti, budou doručována "prioritně" na Portál farmáře každého žadatele a nebudou již tedy chodit do datové schránky, e-mailem nebo poštou v listinné podobě.

Viz dopis generálního ředitele SZIF: