Komise poskytne v roce 2023 částku ve výši 185,9 mil. euro na spolufinancování programů pro propagaci produktů