KLASA - NOVÁ METODIKA

od 1.2.2017 je v platnosti nová Metodika pro udělování značky KLASA.
Již v současné době postupujte při vyplňování žádosti o KLASU dle nové Metodiky.
Požádáme Vás o prostudování dokumentu Vodítka KLASA, který vyplývá ze závěrů zasedání hodnotitelské komise a je průběžně doplňován správcem značky.