PREZENTACE ZE ŠKOLENÍ KEZ - před podáním Jednotné žádosti