Jak se vzdát práva odvolání při rozhodnutí vydaném SZIF

Jak se vzdát práva odvolání při rozhodnutí vydaném SZIF

Výukové video zde