Informační brožury k opatření Ekologické zemědělství

Informační materiály seznamují zemědělce i širší zemědělskou veřejnost se základními podmínkami a způsoby podporovaného hospodaření podle druhu kultury.

ROK VYDÁNÍ: 2023
ISBN: 978-80-7434-722-1, 978-80-7434-725-2, 978-80-7434-724-5, 978-80-7434-723-8
TÉMATICKÉ OBLASTI:
Dotace a podpory, strukturální politika

Přílohy

Orná půda
 STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Ovocné sady
 STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Trvalé travní porosty
 STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Vinice
 STÁHNOUT(pdf, 2 MB)