Informaceke změně Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova

V aktualizované podobě Pravidel pro žadatele operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků platných pro 12. kolo příjmu žádostí zveřejněné na webových stránkách Ministerstva zemědělství dne 14. 6. 2021 byla upravena příloha č. 6 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti. Zpřesněny byly hodnoty intenzity výroby nebo jednotkové ceny nebo rentability u komodit:

býci jateční, dojnice, KBTPM – odchované tele, prasata jatečná, ovce – odchovaná jehňata, kuřata jatečná, výkrm krůt, výkrm ostatní drůbeže (bez kuřat a krůt), vejce slepičí konzumní, jablka česaná/konzumní, hrušky, broskve, meruňky, švestky, třešně, višně, rybíz červený a bílý, rybíz černý, vinné hrozny moštové/čerstvé, chmel sušený, brambory rané (bez sadby), brambory pozdní konzumní (vč. sadbových a škrobárenských), celer bez natě, mrkev bez natě, petržel bez natě, ředkvičky, cibule suchá kuchyňská, česnek, pór, kedlubny bez natě, kapusta hlávková, květák, zelí bílé hlávkové, okurky nakládačky, okurky salátové, paprika zeleninová, rajčata, salát, špenát na průmyslové zpracování.

 

Úprava Pravidel byla zveřejněna v době možnosti vygenerování a předvyplnění pdf formuláře žádosti o dotaci. U žádostí generovaných před 16. červnem 2021 nelze hodnoty, které vstupují do výpočtu aspektu efektivnosti, tj. intenzity výroby, jednotkové ceny a rentability, přizpůsobit aktualizované podobě Pravidel.

U žádostí generovaných před zpřesněním Pravidel, resp. před datem 16. června, kdy do výpočtu hodnocení aspektu efektivnosti vstupuje aktualizovaná hodnota bude postupováno následovně.

Pokud je ze strany žadatelů možné a žádost o dotaci bude obsahovat výše uvedené komodity, je potřeba rozpracované podání na Portálu farmáře vymazat a vygenerovat pdf formulář žádosti o dotaci znovu po datu 16. června 2021 včetně. Žádosti generováné od 16. června 2021 budou obsahovat aktualizované zpřesněné hodnoty, které vstupují do výpočtu aspektu efektivnosti. Při podání žádosti o dotaci bude aspekt efektivnosti, který je nutné plnit, hodnocen z aktualizovaných hodnot.

Pokud ze strany žadatelů není možné, aby žádost o dotaci byla opětovně vygenerována (např. žádost je kompletně vyplněna), bude při podání žádosti o dotaci aspekt efektivnost hodnocen z původních dat. Po odeslání žádosti o dotaci budou v informačním systému SZIF vstupní hodnoty pro výpočet aspekt efektivnosti aktualizovány. Po použití aktualizovaných hodnot je nutné aspekt efektivnosti plnit. V dalších krocích administrace (např. doložení příloh k žádosti o dotaci) budou automaticky použity aktualizované hodnoty.