Informace SZIF - začíná se vyplácet doplatek SAPS

Na stránkách SZIF se objevila tisková zpráva o tom, že SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu. Letošní sazba je 3 644,19 Kč na hektar.
 
Fond zatím vydal 28 732 zálohových rozhodnutí a zemědělci dostali téměř 8 miliard korun. U doplatků ale žadatel musí počkat na nabytí právní moci rozhodnutí, je zde závazná patnáctidenní lhůta od data převzetí.
 
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat doplatků vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
 
Celou zprávu naleznete zde: