Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci –výjimečných okolností zdůvodu nadměrného výskytu hraboše polního