Informace pro žadatele k dotačnímu programu 20.E. – potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře 2022