Informace pro žadatele k dotačnímu programu 13. – příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022