Informace pro žadatele dotačnímu programu 15. k příjmu žádostí o dotaci pro rok 2024

Ke stažení

Informace pro žadatele dotačnímu programu 15. k příjmu žádostí o dotaci pro rok 2024 V Praze dne 14. prosince 2023 Na Portálu farmáře SZIF bude od 15.12.2023 včetně, spuštěn příjem žádostí o dotaci na dotační program 15. Mimoprodukční funkce rybníků pro rok 2024. Příjem žádostí o dotaci začíná 15. 12. 2023 a končí 31. 3. 2024 (respektive do 2. 4. 2024). Žádost o dotaci musí být podána alespoň 10 dní před zahájením realizace předmětu dotace (odstraňováním sedimentu z loviště). Na Portálu Farmáře SZIF naleznou žadatelé Příručku k podání žádosti. Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 15 → složka Příručky → zde je k dispozici Příručka pro žadatele pro podání žádosti o dotaci a podání změny žádosti o dotaci. Příručka je také k dispozici na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 15→ KE STAŽENÍ → Příručky. Termín příjmu dokladů prokazující nárok na dotaci Příjem formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci začíná 1.6.2024 a končí 30.6.2024. Pro předmět dotace 15.5. musí být realizace (odstranění sedimentu z loviště) provedena nejpozději do 31.10.2024. Pro předmět 15.5. neprobíhá příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci