Informace pro vlastníky k evidování ekologicky významného prvku (dále také „EVP“)

Informace pro vlastníky k evidování ekologicky významného prvku - pokyny SZIF - naleznete zde:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Flpis%2F1582201200844.pdf