Informace o porušení povinnosti zachovat kulturu trvalý trávní porost na environmentálně citlivých plochách