Informace o možnosti získat mimořádné podpory do 30. 6. 2022

Pro chovatele prasnic, kuřat chovaných na maso, chovatele dojnic, pěstitele jablek, pěstitele konzumních brambor je v příloze uvedeno nařízení vlády, na jehož základě lze požádat o tzv. „mimořádnou podporu“ k SZIF nejpozději do 30 6. 2022 na formuláři vydaném Fondem.

Nařízení vlády ze dne 15. června 2022 – mimořádné podpory