Informace MZE ČR o dovozu bioproduktů ze 3. zemí od 16. 4. 2022

Doplňující informace k dovozu zboží s COI+CHED (pdf)

 

Vážená paní, vážený pane,

v rámci implementace nové legislativy pro ekologickou produkci, jejíž součástí je i prováděcí legislativa ke kontrolám dovozů biopotravin. (viz. https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/akce-a-novinky/dovozy-biopotravin-od-1-ledna-2022.html ) připomínám, že dovážené zboží, které je bio (tedy v rámci dovozu ze třetích zemí se na něho vztahuje povinnost certifikátu COI) a na které se zároveň vztahují zesílené kontroly v souvislosti s některými z certifikátů CHEDmusí být zkontrolováno a COI potvrzeno na stanovišti hraniční kontroly (SHK) v místě prvního vstupu do EU (indikace, že jde o bioprodukt se uvádí v kolonce I.31 CHED spolu s odkazem na COI). U takového zboží nelze nechávat schválení COI (a ani CHED) na celní úřady v České republice a do kolonky 10. COI „Stanoviště hraniční kontroly/místo propuštění do volného oběhu“ je třeba vyplnit SHK, které se nachází v místě prvního vstupu do EU, tedy v přístavu nebo na silničním, případně železničním hraničním přechodu na vnějších hranicích EU.

V této souvislosti upozorňuji i na to, že Česká republika nebude od 16. dubna po přechodnou dobu oficiálně poskytovat SHK, kde by bylo možné zásilky výše uvedeného zboží (které má zároveň certifikáty COI a CHED) schvalovat. V ČR je SHK v místě prvního vstupu do EU pouze na letišti Ruzyně, které ale prozatím nemá oprávnění na kontroly bioproduktů a po přechodnou dobu není možné schvalovat COI na letišti Praha Ruzyně, tzn. že zboží, které má COI i CHED nelze importovat do ČR letecky. V případě, že by se tak stalo, zboží nemůže být procleno v ČR jako bio. Takové zboží lze dovézt do ČR přes SHK s možností kontroly bioproduktů v jiných členských státech EU, které již mají tyto SHK určené. 

U zásilek produktů, na které se nevztahují zesílené kontroly (tedy řeší se pouze certifikát COI, ale nikoliv certifikát CHED), zůstává možnost schválení COI na celních úřadech v místě propuštění do volného oběhu, podle výběru dovozce.

O dalším vývoji situace ohledně dovozů biopotravin ze třetích zemí Vás budeme informovat. V současné době připravujeme převzetí kontroly dovozů bioprodukce dozorovými orgány SZPI, SVS a ÚKZÚZ na již existujících SHK, nicméně v tuto chvíli nemají pro tento typ kontrol zákonné zmocnění a je nezbytně nutné vyčkat na schválení novely zákona o ekologickém zemědělství, která jim toto zmocnění poskytne. Návrh novely je nyní v Parlamentu ČR ve schvalovacím procesu.

Děkuji za pochopení!

S pozdravem

Ing. Josef Makovský, Ph.D.
vedoucí Oddělení ekologického zemědělství

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 523
GSM: +420 725 818 076
Josef.Makovsky@mze.cz

www.eagri.cz