Informace ke generování podkladů pro osvobození od daně z nemovitých věcí