Informace k ročnímu podání daňového přiznání ZELENÁ NAFTA (za rok 2019) - podle normativu

Do 31.3.2020 máte možnost podat žádost o tzv. Zelenou naftu podle normativu  - za rok 2019. Tato informace se vztahuje na ty z Vás, kteří nepodávali daňové přiznání čtrtletní v průběhu roku 2019.

K podání daňového přiznání potřebujete tyto podklady:

1. řádné daňové doklady o nákupu nafty (tedy s označením nejen dodavatele, ale i Vás, jako odběratele nafty, dále na dokladech musí být vyúčtovaná spotřební daň) - rok 2019

2. Tyto doklady musíte vyplnit do přiložené tabulky o nákupu (tabulka je orientační,  její forma není závazná - ale je doporučena ze strany celníků). Zůstatky a následné převody z minulého období do dalšího kalendářního roku musí souhlasit s účetním zůstatkem

3. Z portálu farmáře si musíte vygenerovat 2 dokumenty:   1 -  Spotřeba minerálních olejů při chovu hospodářských zvířat dle ročního normativu minimální spotřeby minerálních olejů“ (tento dokument naleznete u evidence zvířat)  a  2 -  „Výpočet spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech rostlinné výroby pomocí ročních normativů minimální spotřeby“ (tento dokument naleznete u uvidence pozemků).

4. Vyplníte přiložený formulář žádosti

5. K formuláři přiložíte kopie daňových dokladů, vyplněnou tabulku daňových odkladů, vygenerované doklady z portálu farmáře,  vše podepíšete, na kopie dokladů napíšete prohlášení " prohlašuji, že kopie je shodná s originálem" a vše podepíšete. ...  A doručite na příslušný celní úřad.