INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 14. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020