Informace k aktualizaci evidence půdy LPIS pro jaro 2021

Proč aktualizovat LPIS