HOSPODAŘENÍ NA TTP A PREVENCE PARAZITÓZ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Zveme Vás na odborné školení EZ na téma obnovy a přísevy TTP, vhodné směsi, zlepšení krmivové základny a prevence parazitóz hospodářských zvířat.

Místo konání akce: Pardubice – Černá za Bory

Datum: středa 31. 01. 2024

Program

Registrace