Generální výjimka MZe ČR k pravidlům ekologické produkce pro přísun KON zvířat

Generální výjimka MZe ČR k pravidlům ekologické produkce pro přísun KON zvířat.

Dne 29.03.2022 vyšla v platnost generální výjimka pro ekologické podnikatele, kteří z konvenčních chovů do konce roku 2022 přivedou za účelem plemenitby pro utváření nového stáda nebo hejna:

  • Skot, koňovité, jelenovité do stáří 6 měsíců
  • Ovce a kozy do stáří 60 dnů
  • Prasata do hmotnosti 35 kg
  • Králíky do stáří 3 měsíců

Zároveň od 29.03.2022 platí tato generální výjimka také pro ekologické podnikatele, kteří z konvenčních chovů do konce roku 2022 přivedou za účelem plemenitby pro obnovu stáda nebo hejna:

  • Do 10 % počtu dospělých koňovitých nebo skotu a do 20 % počtu dospělých prasat, ovcí, koz, králíků nebo jelenovitých
  • V případě farem s méně než 10 kusy koňovitých, jelenovitých nebo skotu či králíků nebo s méně než 5 kusy prasat, ovcí, koz je obnova omezena nejvýše na 1 zvíře ročně
  • Procenta zvířat se zaokrouhlují vždy směrem dolů na celé kusy

Tato generální výjimka se vztahuje také na přísun konvenčních plemenných samců do chovu.

Znamená to, že v roce 2022 nebudete muset vůči MZe ČR uplatňovat = zasílat žádost o tuto výjimku. Stále však platí, že pro obnovu stáda nebo hejna zvýšenou až na 40 % takovouto žádost o výjimku musíte na MZe ČR zaslat.

V průběhu roku 2022 při řádných inspekcích budou naši inspektoři naplnění této generální výjimky s Vámi konzultovat a získávat pro MZE ČR počty přivedených KON zvířat na Vaši farmu k datu inspekce.

Generální výjimka MZe ČR