Exkurze za inspirací a příklady z praxe v oblasti sociálního zemědělství – Německo, Holandsko

DATUM AKCE: 25. 9. 2023 7:00 - 28. 9. 2023 14:30
MÍSTO KONÁNÍ:
Německo, Holandsko
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ AKCE:
Program rozvoje venkova, Celostátní síť pro venkov, zahraniční exkurze, sdílení dobré praxe
CÍLOVÁ SKUPINA:
Široká veřejnost
KATEGORIE AKCE: Kulturní, společenské a promo akce

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond regionální odbor Brno a Asociace sociálního zemědělství, z. s., Vás srdečně zvou na zahraniční exkurzi Exkurze za inspirací a příklady z praxe v oblasti sociálního zemědělství – Německo, Holandsko. 

V rámci exkurze budou sdíleny příklady dobré praxe sociálního podnikání, možnosti rozvoje farem, příklady využití dotačních titulů včetně Programu rozvoje venkova (PRV) v dané zemi aj. Účastníci budou seznámeni se specifiky práce a zaměstnanců, dílčími projekty, provozy, financováním, udržitelností, spoluprací s dalšími subjekty a tipy na další možnou podporu a pomoc. Akce přispěje k navazování nových kontaktů mezi zainteresovanými subjekty ve venkovském prostoru a jejich propojení

Program