Evropa očekává pokles spotřeby masa o 1 kilogram

Evropa očekává pokles spotřeby masa o 1 kg.

Ne úplně dobré vyhlídky čekají v Evropě sektor chovu skotu a výroby hovězího masa. Alespoň v případě, že se naplní nejnovější odhady DG Agri (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU). Z predikce, ve které se uvádí výhled pro odvětví zemědělství do roku 2030, plyne, že se v Evropské unii sníží spotřeba masa, dojde k úbytku zemědělské půdy, sníží se exporty skotu, zatímco příjmy porostou naprosto zanedbatelně. Výhled je založen na aktuálně platných pravidlech Společné zemědělské politiky a na již ratifikovaných obchodních dohodách.

Výhled pro EU-27 (s výjimkou Spojeného království):

• využívání půdy pro zemědělské účely se do roku 2030 sníží o 0,5 milionu hektarů
• produkce na orné půdě se bude stále více přesouvat k bílkovinným plodinám využívaným pro lidskou spotřebu (očekává se, že spotřeba rostlinných bílkovin vzroste do roku 2030 o 30 %),
• počet chovaného skotu se sníží o 2,2 milionů kusů (7 %), ale zvýší se produktivita,
• produkce mléka v EU-27 dosáhne 162 milionů tun (2019: 158 milionů tun), a to díky vyšší produkci na krávu,
• Evropa zůstane největším čistým vývozcem mléčných výrobků na světě,
• vývoz živého skotu poklesne o 30 % z důvodu nižší poptávky z Turecka a omezování doby transportu,
• spotřeba masa se do roku 2030 sníží o 1 kg - klesne zejména spotřeba hovězího a vepřového masa (z průměrných 10,6 kg na 9,7 kg/obyvatele/rok), zatímco spotřeba kuřecího masa se zvýší,
• ekologické zemědělství se v roce 2030 zvýší z 8 % na 12 % (strategie „farm-to-table“ SZP na období 2023–2027 však počítá s nárůstem EZ až na úroveň 25%),
• i přes zvýšení cen nákladů, ale v souladu vyšší produkcí, se zemědělský příjem zvýší o 1,9 % v rostlinné výrobě a o 0,9 % v živočišné výrobě,
• zaměstnanost v zemědělství klesne na 8 milionů pracovních jednotek (AWU),
• emise skleníkových plynů zůstanou stabilní v důsledku dalšího úbytku hospodářských zvířat na jedné straně a vyšší produktivitě na straně druhé,
• k eliminaci růstu emisí CO2 v zemědělství se budou stále více uplatňovat principy jako je ponechání půdy ladem, pěstování ozimých plodin a zeleniny a zakládání dočasných travních porostů.

Kompletní výhledovou zprávu najdete ZDE