Ekologické zemědělství - Základní principy a dobrá praxe

Tato praktická příručka vysvětluje široké zemědělské veřejnosti základy ekologického zemědělství a popisuje jejich aplikaci v praxi.

ROK VYDÁNÍ: 2022
VYDAVATEL: Ministerstvo zemědělství
ISBN: 978-80-87371-40-4
VYDAL: Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1
Adresa WWW: eagri.cz
ID datové schránky: yphaax8

Přílohy

Ekologické zemědělství - Základní principy a dobrá praxe