Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022 - AKTUALIZACE 28. 12. 2021

Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022 - AKTUALIZACE 28. 12. 2021

28.12.2021

Rádi bychom upřesnili informace uvedené v předchozím článku k dovozům a změnám procesu jejich kontroly z 12. listopadu 2021. Implementace nového systému kontroly dovozů biopotravin, dle vznikající EU legislativy probíhá, nicméně postupně, tedy změny nebudou plně zrealizovány s účinností od ledna 2022. O průběhu implementace zde budeme průběžně informovat.

AKTUALIZACE 28.12. 2021 - přidána prezentace pro dovozce. 

Postup při kontrole dovozů tak zůstává stejný pro zásilky bioproduktů, které nepodléhají dalším zesíleným kontrolám v souvislosti se SZVD - společným zdravotním vstupním dokladem (tzn. CHED-D, CHED-A, CHED-P, CHED-PP).  Tedy COI potvrzuje vybraný celní úřad v ČR, případně jiný schvalující orgán dle výběru deklaranta.

Změny se týkají zboží, které zároveň podléhá povinnosti kontrol v rámci SZVD na určených stanovištích hraniční kontroly – v místě prvního vstupu do EU. Takové zásilky, na které se zároveň vztahuje COI, musí mít COI schváleno na stejném SHK. 

Příklad: zboží doručené lodní dopravou s certifikátem CHED-D a COI musí mít oba certifikáty schváleny na stanovišti hraniční kontroly na SHK v přístavu, kde zboží poprvé vstoupilo na půdu EU. SHK musí mít kompetenci na kontrolu dané kategorie zboží.

Kolonka 10. COI SHK/místo propuštění do volného oběhu lze případně změnit před schválením tímto příslušným orgánem.

Změnou je bohužel i návrat k papírovému podpisu COI. Od 1. ledna do 30. června 2022 bude v případě absence elektronického podpisu (tzv. E-seal) vydávajícího orgánu ve třetí zemi, nebo schvalujícího orgánu v EU vyžadována papírová ručně podepsaná verze COI.

Změny jsou i v TRACES v elektronickém formuláři COI.

V případě vložení zboží do zvláštního celního režimu, musí být COI schváleno stejným schvalujícím orgánem, kterým bylo do režimu propuštěno.

Omlouváme se za komplikace. Detailnější informace k tématu poskytneme v následujících dnech.

Přílohy