Dotazník k veterinárním léčivům v ekologických chovech

Vážení členové Svazu PRO-BIO, 

 

dovolujeme si Vám níže přeposlat e-mail z Ministerstva zemědělství týkající se dotazníku k veterinárním léčivům v ekologických chovech.

 

Předejte ho, prosím, případně svým veterinářům v praxi.

 

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o rozšíření, případně vyplnění stručného dotazníku, který se týká chemicky syntetizovaných alopatických léčiv s nulovou ochrannou lhůtou a jejich používání v ekologických chovech. Bylo by, prosím, možné rozšířit tento dotazník (https://forms.gle/3wMaVe5q3SPty5dZ9) mezi inspektory, případně další odborníky, kteří by mohli mít dané informace a zkušenosti? Dotazník je k dispozici do pondělí 14. prosince 2020.

V souvislosti s novým ekologickým nařízením ES/848/2018, které nahradí nařízení ES/834/2007, se otevřela diskuze k nutnosti vyžadování 48 hodinové ochranné lhůty v ekologických chovech u léčiv, které za běžných okolností (tj. v konvenčním zemědělství) žádnou lhůtu nemají.

Prostřednictvím tohoto dotazníku, bychom rádi od veterinářů, ekologických zemědělců a dalších odborníků zjistili, jaké léky s nulovou ochrannou lhůtou se v EZ používají, v jakém přibližně rozsahu a zda je tato otázka v podmínkách ČR vůbec relevantní.

Děkujeme za Vaši spolupráci,

S pozdravem,

 Ing. Anna Mládková

Oddělení ekologického zemědělství

 

Ministerstvo zemědělství

.Těšnov 17, 110 00 Praha 1

(+420 221 812 198, 602 191 377

:Anna.mladkova@mze.cz

8www.eagri.cz