Dotační kalkulačka

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství na konci ledna na základě žádostí zemědělských nevládních organizací představili dotační kalkulačku, která umožní všem zemědělcům, aby si na základě údajů ze svých podniků spočítali předpokládanou výši dotací v nové Společné zemědělské politice pro období 2023 až 2027. Ke dni 28.1.2022 proběhla aktualizace sazeb v kalkulačce provozních podpor vybraných dotačních titulů pilíře I tak, aby byly v souladu se zveřejněnou verzí Strategického plánu SZP-CZ 2023+. Nově UZEI připravil pro snazší orientaci videonávody. Ty najdete v textu níže.

Současně byly do kalkulačky doplněny návodné instrukce k snadnějšímu vyplnění údajů u dotačních titulů:

• Mladý zemědělec byl doplněn popis scénářů pro žadatele splňující různé podmínky;
• u Redistribuční platby, Mladého zemědělce a Malého subjektu byly doplněny informace o automatickém předvyplnění údajů (modré pole údajů pro zadávání, které není možné změnit);
• u Dobrovolně vázané podpory (VCS) byla doplněna specifikace oprávněných jednotek, které se v případě RV zadávají v hektarech a v případě ŽV (dojnice, telata masného typu, ovce a kozy) v kusech nikoliv ve VDJ, jak tomu je v současné Jednotné žádosti.

• Viodenávod


V následujících videích naleznete podrobnější informace týkající se vyplňování modelu a současně s tím rámcové podmínky vybraných dotačních titulů:

• Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 1. pilíř SZP


• Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 2. pilíř SZP


Do kalkulačky provozních podpor si uživatel zadá oprávněné či projektované plochy v hektarech nebo v počtu dobytčích jednotek pro jednotlivé typy dotací (intervence). Znásobením těchto ploch či dobytčích jednotek a sazeb jednotlivých dotačních titulů zjistí předpokládanou částku celkových provozních podpor, jako je základní plošná platba, redistributivní platba, ekoschémata, mladý zemědělec, VCS – dobrovolně vázaná podpora (I. pilíř) a ANC platby, agro-environmentální a klimatická opatření, ekologické zemědělství, Natura 2000, dobré životní podmínky zvířat a plošná opatření v lesích (II. pilíř).

Podpory I. pilíře a plateb ANC se vypočítávají podle rozsahu příslušných ploch jednotlivého podniku. U většiny intervencí II. pilíře, které jsou postaveny na dobrovolné účasti podniků v environmentálních programech, bude možné hledat s využitím kalkulačky zapojení podniku do těchto dobrovolných programů, aby si zemědělec mohl naplánovat svůj maximální možný příjem celkových podpor. Vypočtené částky jsou však předpokladem, který se může od konečné dotace lišit podle počtu podniků zapojených do konkrétního programu.

Nástroj nezahrnuje národní dotace, kde se podle předpokladu nebude měnit jejich struktura a výše plateb, projektované podpory z investičních intervencí a také dotační tituly z oblasti antimikrobik vzhledem k závislosti sazby na provedených laboratorních výsledcích.

Kalkulačka včetně všech doprovodných informací je umístěna na webu agronavigator.cz ze kterého lze stáhnout excelovský soubor, a to v záložce „kalkulačka ke stažení“. Na stránce je také stručný návod pro vyplňování kalkulačky.

Dotační kalkulačka:

 

Dotační kalkulačka.xlsx, 392 kB  
Kalkulátor pro zemědělce (verze 2 - 28.1.2022)