Dotace na welfare 2023 lze podávat do konce září

Do konce září 2022 mají chovatelé čas nejenom na vyplnění jednoduché e-žádosti na podporu kontroly užitkovosti masného skotu (detaily zde), ale rovněž na podání žádosti na welfarová opatření pro rok 2023 z dotačních programů 20.D. Zlepšení životních podmínek v chovu krav bez tržní produkce mléka a 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků. Ty se podávají prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. V průběhu měsíce října 2022 mohou u obou programů žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci 2022. Příručka SZIF k podání žádosti na welfare zde (pdf soubor).