Dotace na welfare 2022

Dotace na welfare 2022 lze podávat do konce září

Do konce září 2021 mají chovatelé čas nejenom na vyplnění jednoduché e-žádosti na podporu kontroly užitkovosti masného skotu (detaily zde), ale rovněž na podání žádosti na welfarová opatření pro rok 2022 z dotačních programů 20.D. Zlepšení životních podmínek v chovu krav bez tržní produkce mléka a 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků. Ty se podávají prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Přestože administrace těchto národní podpor je pro žadatele v porovnání s jinými dotacemi extrémně snadná, existuje poměrně velká část chovatelů, která o tyto podpory nežádá.


U těchto dotačních programů se podařilo nastavit prokazování splnění podmínek jen na základě potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře bez nutnosti dokládání nejrůznějších příloh, což je v dnešní době, kdy se kontroluje úplně všechno, značně ojedinělé a je tak velká škoda, že někteří chovatelé tyto podpory dostatečně nevyužívají.

V této souvislosti je vhodné zmínit detaily týkající se dotačního podprogramu 20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu. V podmínkách u této dotace se uvádí, že: "žadatel je povinen používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v 'Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu', potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem před obdobím plnění podmínek. Program je součástí stájové evidence o používání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM".

Na českém trhu existují kromě klasických repelentních přípravků také nejrůznější minerální lizy, které díky svému složení mají prokazatelné repelentními účinky. Pokud je tento prostředek schválen pro použití v ČR a ošetřující veterinární lékař vám pro vaše hospodářství či stáj před obdobím plnění podmínek potvrdí jeho použití v "Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu", je dotační podmínka splněna. Navíc, tyto lizy jsou často certifikovány i pro použití v ekologickém zemědělství, kde je schválených prostředků na trhu nedostatek, a tak to může řešit i tento problém (více zde).

Stejně tak je možné využít dotaci pokud ochranu proti hmyzu řešíte s pomocí biologické ochrany. Základ této metody spočívá v aplikaci několika druhů biologických antagonistů much, kteří aktivně vyhledávají a likvidují mouchy již v raných stádiích jejich vývoje. Jako antagonisté se využívají dobře známé a ozkoušené druhy jako například parazitické vosičky, dravé mouchy a roztoči. Tito přirození nepřátelé jsou v boji proti mouchám podpořeni ještě speciálními lapáky a dalšími přípravky. Více se o možnostech filologické ochrany můžete dozvědět zde.

Příručka SZIF k podání žádosti na welfare


SZIF prosí žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.

Do konce října mají možnost chovatelé, kteří v loňském roce podávali žádost na některý z dotačních programů na welfare masného skotu, aby přes portál farmáře SZIF podali formulář prokazující nárok na dotaci a k tomu patřičné přílohy za sledované období 1.10.2020 - 30.9.2021. Přílohami se rozumí výpis z ústřední evidence o stavech potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) a potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o tom, že byla na daném hospodářství dotčená opatření realizována.

*******************************************************************************

Další informace k dotačním titulům 20.D.:

• Nesprávný nápočet zvířat pro dotace 20.D.: ZDE
• Výzva chovatelům masného skotu - národní dotace: ZDE
• Podávání dokladů na dotace na welfare: ZDE
• Biologická ochrana stád před obtěžujícím hmyzem: ZDE
• Dotace na welfare 2021 lze podávat jen do konce září: ZDE
• Zpřesnění podmínek pro dotace na welfare: ZDE
• Repelentní přípravky pro EZ pro obtížnému hmyzu: ZDE
• Termín pro podání dotace na welfare 2019 se blíží: ZDE
• Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare: ZDE
• Návrhy na podporu welfare ve výkrmu skotu: ZDE
• Welfare opatření na eliminaci obtížného hmyzu: ZDE
• Na welfare KBTPM bude směřovat 70 mil. korun: ZDE
• Drobné změny pravidel u welfare masného skotu: ZDE
• Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare: ZDE
• Termín pro podání předžádostí na welfare se blíží: ZDE
• Jak podat žádost na podporu welfare masného skotu: ZDE
• Národní dotace 2019 - Zásady: ZDE
• Welfare masného skotu bude spuštěn jen částečně: ZDE
• Welfare masného skotu schválen Evropskou komisí: ZDE
• Welfare masného skotu snad od roku 2019: ZDE