Dočasná nemožnost vyřizování certifikátů COI na letišti Praha Ruzyně

Bioprodukty, jež podléhají povinnosti dovozního certifikátu COI v systému TRACES v kategoriích zboží, pro které je zároveň vyžadován Společný zdravotní vstupní doklad (tj. některý z certifikátů CHED) nelze dočasně dovážet do ČR letecky přes letiště umístěná v ČR.

U zboží s COI i CHED putujícího do ČR lodní nebo pozemní dopravou musí být COI důsledně schvalováno na stanovištích hraniční kontroly oprávněných pro kontroly bioprodukce na místech prvního vstupu do EU.

COI zboží bez CHED může být nadále schvalováno na místech propuštění do volného oběhu - krajských celních úřadech dle výběru dovozce. Zde je potřeba dát pozor na správný Výběr místa propuštění do volného oběhu v kolonce 10. COI (v příloze Doplňující informace). 

Detailnější informací najdete v přiložených dokumentech. 

Přílohy