Do Evropy se vrátila nebezpečná nákaza ovcí a koz – neštovice

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje chovatele, že do Evropy (konkrétně do Španělska) se vrátila nebezpečná nákaza neštovice ovcí a koz. Nákaza se ve Španělsku objevila po více než 50 letech. Jak se do země dostala, není známo. Země již v souladu s evropskou legislativou přijala opatření proti šíření nákazy. Chovatelé by si měli být opětovného výskytu neštovic ovcí a koz na starém kontinentu vědomi a zejména při dovozech zvířat ze zahraničí dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a důsledně uplatňovat karantény. Onemocnění není přenosné na člověka.

První letošní případ ve Španělsku byl potvrzen 19. září v provincii Granada v Andalusii na jihu země. Jednalo se o pastevní chov více než 300 ovcí a koz na maso. Do 3. listopadu nahlásilo Španělsko do systému rychlého hlášení nákaz (ADIS) celkem 19 ohnisek nákazy. Všechna ohniska se nacházejí na území tří provincií, resp. dvou regionů: výše jmenované provincie Granada a také Almería v Andalusii a provincie Cuenca v regionu Kastilie-La Mancha v centrálním Španělsku. V předchozích více než 50 letech se neštovice ovcí a koz ve Španělsku nevyskytovaly.

Ve všech ohniscích byla přijata opatření zahrnující utracení všech ovcí a koz v ohnisku, bezpečnou likvidaci těl a dalšího infekčního materiálu, čištění a desinfekci. Okolo každého ohniska byla vytyčena uzavřená pásma a v nich jsou kontrolovány veškeré chovy ovcí a koz. Přesuny zvířat a živočišných produktů do a z uzavřených pásem jsou omezeny. Onemocnění se u zvířat projevuje horečkou, generalizovaným výskytem kožních nodulů (uzlů) a změnami na vnitřních orgánech (zejména v plicích). Inkubační doba je zpravidla 8 –13 dní, mortalita u neštovic ovcí a koz je uváděna až 100%.

V České republice se dle údajů Českého statistického úřadu letos na jaře chovalo přes 174 000 ovcí a bezmála 25 000 koz. Chovatelé se, tak jako chovatelé jiných druhů hospodářských zvířat, poohlížejí i po nových plemenech, která pak dovážejí z různých oblastí Evropy. Při přesunech zvířat je ze strany chovatelů nezbytné dodržovat veškeré legislativní požadavky.

Je především nezbytné mít vystavené veterinární osvědčení od veterinární autority ze země původu zvířatZároveň je nutné důrazně varovat před možnými nekoordinovanými přesuny bez veterinárního dozoru, které jsou z nákazových důvodů nesmírně rizikové,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Po případném dovozu nových zvířat, je třeba dodržovat pravidla biologické bezpečnosti v chovu. „Před začleněním nových kusů do chovu je nutné je držet po stanovenou dobu oddělené od ostatních zvířat,“ dodal Semerád.

Neštovice ovcí a koz byly v minulosti v naprosté většině evropských zemí eradikovány. V roce 2013 se onemocnění vyskytovalo v Bulharsku a mezi lety 2013 – 2015 v Řecku. Dlouhodobě se vyskytuje v některých Evropě blízkých oblastech, například v Turecku, severní Africe a dále na Středním východě či v některých asijských zemích.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS