Deklarace koní

Deklaraci chovu koní podávají žadatelé, kteří chovají koně a zároveň žádají o některou z plateb ANC (horské a jinak znevýhodněné oblasti, bývalé LFA), AEKO – D (Ošetřování travních porostů), Navazující AEKO – D, Ekologické zemědělství (EZ), Navazující EZ za kontrolní období 1. 6. – 30. 9. 2022.

Dotace ANC! Pokud žádáte v rámci Jednotné žádosti o platbu ANC, stejně jako loni, i letos posíláte dvojí Deklaraci, tedy za kontrolní období 1. 6. 2022 – 30. 9. 2022 + kontrolní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

   Deklaraci je možné podat elektronicky přes Portál farmáře do 31. 10. 2022. Pozdější podání není možné! (bližší informace zde)

Před vygenerováním sady koní v registru a jejím odesláním doporučuji zkontrolovat tuto sadu, zda obsahuje všechny koně, které chováte. Pokud ne, nejdříve dohlašte, pak teprve novou sadu  vygenerujte a pošlete.

   Posílám odkazy na příručky k deklaraci chovu koní s postupem pro její vygenerování a podání - nejdříve vygenerování z registru zvířat = odkaz zde, a následné odeslání přes Portál farmáře = odkaz zde.

Příručka k deklaraci chovu koní v registru zvířat nebyla aktualizována, ale postup generování by měl být stále stejný. Po vygenerování sady v registru zvířat kliknete za číslem sady na čtvereček, tím se otevře nové okno, a v něm budete mít možnost sadu Odeslat na SZIF. Přes portál farmáře pak standardně dopošlete.

   V případě dotazů mi volejte, pište.

   Díky.

 

 

Hezký den

 

 

 

 

 

Ing. Martina Chlastáková

referent oddělení příjmu žádostí a LPIS I.

 

Regionální odbor Praha

Žižkova 360, Benešov, 256 01 

T: +420 703 197 386

E: Martina.Chlastakova@szif.cz

 

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00