Covid opatření na národní výstavě v Brně


Letošní ročník národní výstavy hospodářských zvířat bude oproti minulosti kvůli koronavirovým opatřením částečně jiný. Dobrou zprávou ale je, že se omezení ve spojitosti s povinností nosit na výstavišti ochranu dýchacích cest nebudou týkat chovatelů při předvádění zvířat. Na předvádění hospodářských zvířat bude nahlíženo jako na sportovní vystoupení, během něhož nebude nutné mít nasazený respirátor či roušku. Chovatelé však budou muset vyplnit čestné prohlášení v souvislosti s šířením onemocnění covid-19, které odevzdají na stánku ČSCHMS. Toto čestné prohlášení a další pravidla z hlediska covid-19 najdete v odkazu.

Pravidla pro vystavovatele/chovatele

Smyslem přijatých opatření je zajistit bezpečnou účast vystavovatelů, jejich zaměstnanců a návštěvníků a zároveň umožnit konání veletrhů bez omezení počtu návštěvníků. Uvedený systém byl zaveden v ČR rovněž při vstupu na kulturní akce atd. Aktuální verze systému O-N-T včetně požadavků pro veletrhy je uvedena na webu Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Oprávnění a povinnost kontroly osob má organizátor akce, přičemž dodržování pravidel je osobní zodpovědností každého účastníka. Za zaměstnance/personál na expozici zodpovídá vystavovatel. Ve vnitřních prostorách výstavy je povinné nosit respirátor. Povinnosti nosit respirátor jsou zproštěny děti do 15-ti let včetně, pro ty stačí rouška. Při předvádění zvířat v kruhu / jezdeckém vystoupení není nutné mít roušku/respirátor - jedná se o soutěž/sport/umělecké vystoupení.

Podle platných nařízení je do 31.8.2021 včetně hrazen PCR test nebo antigenní test pojišťovnou. Doporučujeme tedy využít kapacit testovacích zařízení. Odkaz na testovací místa v Brně zde. Na výstavišti zajišťuje jen do 31.8. testování (www.covidtestbrno.cz). Od 1.9. jsou pro děti do 12-ti let poskytovány zdarma v rámci zdrav. pojištění 2 PCR testy a 2 antigenní testy měsíčně.

Vzhledem k povinnému celostátnímu testování dětí ve školních zařízeních po nástupu do školy ve dnech 1. - 2. 9. a následně 6.9. nebudou děti (návštěvníci/děti chovatelů atd.) podléhat kontrole ani nutnosti samotestování. Děti od 12-ti let však již musí bezinfekčnost prokázat (nemoc, očkování, test) a nebo jít na samotest u výstaviště.

Samotesty

Jsou platnou formou prokázání bezinfekčnosti, platí 72 hodin, ale platí pouze pro provozovnu, kde byl samotest pod dohledem proveden. Tzn. platí samotesty provedené na BVV, ne z domu přinesené.

Ubytovaní v kójích na BVV

Ubytovaní v kójích na BVV mít odevzdané prohlášení o bezinfekčnosti a budou buď očkovaní, nebo prodělali covid (před max 180 dny) nebo budou mít negativní PCR test. Je zde problematická kontrola samotestu nebo antigenního testu z důvodu jeho kratšího trvání

Pravidla pro vystavovatele hospodářských zvířat

Vystavovatelé hospodářských zvířat musí vyplnit čestné prohlášení (ke stažení zde) o bezinfekčnosti O-N-T všech osob (personálu), které se budou pohybovat na expozici vystavovatele v době montáže, průběhu nebo demontáže expozice, včetně jmenného seznamu těchto osob. Je nutné, aby v případě kontroly, byla dotčená osoba schopna prokázat svoji bezinfekčnost.


Podávání občerstvení na expozici (stáncích) není omezeno. Večer pro vystavovatele 5.9. proběhne standardně.

Pravidla pro návštěvníky

Při vstupu do areálu BVV se povinně prokáží jedním z příslušných dokladů:
• certifikátem o očkování (platný od 14 dne po podání druhé dávky)
• negativním PCR testem ne starším než 7 dní,
• negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin
• certifikátem nebo SMS zprávou potvrzující prodělání nemoci v období předcházejících max 180 dnů

Nebude-li návštěvník schopen prokázat se jedním z uvedených způsobů, bude možné si na místě zakoupit a provést samotest. Doporučujeme všem návštěvníkům instalaci aplikace Tečka, kde jsou nahrány očkovací certifikáty a případně testy. Usnadní tak kontrolu na vstupu.

Výše uvedená opatření platí rovněž pro návštěvníky ze zahraničí. Informace o opatřeních pro občany z okolních států pro vstup do ČR naleznete zde.

Důležité odkazy

systém O-N-T
on-line nákup vstupenek
• jazykové mutace opatření: anglicky - německy