BREXIT - informace týkající se zemědělské problematiky - na stránkách e-agri

V návaznosti na dohodu mezi Evropskou komisí a Velkou Británií ze dne 24.12.2020 MZe předkládá veřejnosti odkaz na web eagri.cz – záložku Brexit, kde je jak samotný text dohody, tak i související informace týkající se zemědělství a potravinářství aktualizované o výsledky bilaterálních negociací.

Předpokládá se, že dohoda bude předběžně prováděna od 1.1.2021. Dovozní cla ani kvóty uplatňovány nebudou, ale podmínky pro export do Velké Británie, jako třetí země, budou přesto nové.

Ve vztahu k podnikům dovážejícím produkty živočišného původu z UK  - SVS doplnuje informaci, že všechny hospodářské subjekty UK byly úspěšně zaregistrovány do systému TRASES-NT a přiřazeny na seznamy schválených zařízení pro dovoz ze třetích zemí.

Ing. Karolína Bartošová

ředitelka

Odbor zahraničně obchodní spolupráce

Ministerstvo zemědělství